De 5 meest gestelde vragen over de aow-gerechtigde medewerker in de zorg

Met de personeelskrapte in de zorg blijven AOW-gerechtigde medewerkers vaker in dienst. We krijgen veel vragen over de regels rond de arbeidsovereenkomst met een AOW-er. Dit zijn de 5 meest gestelde.

1. Geldt de cao ook voor mijn AOW-gerechtigde medewerker?

Dit is per cao verschillend en afhankelijk van de vraag of je AOW-gerechtigde medewerker valt onder de zogenoemde werkingssfeer van jullie cao. De werkingssfeer staat in de cao, kijk bijvoorbeeld maar eens bij de definitie van ‘werknemer’ in jullie cao.

De cao GGZ en de cao GHZ hebben bijvoorbeeld de ‘AOW-er’ uitgezonderd. Je bent volgens die cao niet verplicht om alle voorwaarden en bepalingen op je medewerker toe te passen. Het mag wel, het hoeft niet. In de cao VVT en de cao Sociaal Werk is de AOW-gerechtigde niet uitgezonderd. Wanneer je gebonden bent aan die cao, moet je deze cao dus ook toepassen op je AOW-medewerker. In de cao zelf staan dan vaak bijzondere bepalingen voor de AOW-gerechtigde werknemer.

Wanneer je de cao niet hoeft toe te passen, mag je dus zelf het arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Wel heeft de AOW-er altijd recht op het minimumloon. Meestal wordt ervoor gekozen om het salaris niet of nauwelijks aan te passen. Voordeel voor jou als werkgever is dat de werkgeverslasten lager zijn. Je hoeft bijvoorbeeld geen werknemerspremies af te dragen.

2. Kan er een tijdelijk contract worden gegeven aan de AOW-er?

Ja, dit kan zeker. Maar let op: de ketenregeling geldt ook voor AOW-ers. Het aantal tijdelijke contracten is voor de AOW-gerechtigde medewerker is alleen wel hoger. Er mogen 6 contracten worden gesloten in een periode van 4 jaar voordat er een vast dienstverband ontstaat. De verruiming geldt alleen voor contracten die zijn aangegaan ná het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd.

3. Heeft een AOW-er recht op een vergoeding bij einde dienstverband? 

Normaal gesproken heeft je medewerker recht op transitievergoeding bij het einde van het dienstverband. Een aow-gerechtigde medewerker heeft dat niet.

4. Hoe zit het met de opzegtermijn? 

De opzegtermijn is normaal gesproken afhankelijk van de duur van het dienstverband. Voor de AOW-gerechtigde medewerker is dit anders. Er geldt altijd maar 1 maand opzegtermijn. Je mag hier wel -in het voordeel van de medewerker- van afwijken. 

5. Hoe zit het met re-integratie en loondoorbetaling als de AOW-er ziek wordt?

Als een AOW-er ziek is betaal je het loon gewoon door. Daarnaast geldt er een opzegverbod vanwege ziekte. Deze termijn is normaal gesproken 104 weken. Voor de AOW-gerechtigde medewerker is dat 13 weken. Dit kan soms zelfs ingekort worden naar 6 weken. 

Verder gelden er minder strenge regels voor de re-integratie. Zo hoef je geen plan van aanpak te maken en hoef je ook niet te kijken of er een passende functie is in een ander bedrijf (2e spoor). 

Meer weten? 

Wil je antwoord op een vraag die hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail: info@hanzeadvocaat.nl of bel ons op 085 – 27 33 586. Een appje sturen kan ook: 06 – 51 09 04 60